babadham-devghar (1)

ara-sasaram-rail
babadham-devghar (3)